Vegetační doba

období od výsevu do sklizňové zralosti zeleniny.