Rychlení

Rychlení je způsob pěstování rostlin, při kterém se zkrátí doba od vysetí semen po sklizeň. K rychlení se využívají skleníky, pařeniště, fóliovníky ale i netkané textilie a poklopy.