Kalich

Název vnějšího, zpravidla  zeleného obalu květu vyšších rostlin. Kalich se skládá z několika kališních lístků, které mají různý tvar. Jsou buď volné nebo vzájemně srůstají. Někdy bývá kalich korunovitě zbarvený.