Jednocení

odstraňoání  některých semenáčků na záhonech nebo nádobách, aby se zlepšil růst ostatních rostlin.