Hybrid

je organismus vzniklý zkřížením dvou různých druhů nebo odrůd, zpravidla s cílem získat vlastnosti obou rodičů v jednom jedinci. Hybridizace může být přirozená nebo umělá.