Herbicid

je chemická látka nebo směs látek, která se používá k likvidaci nebo omezování růstu nežádoucích rostlin a plevele.