Druh

Taxonomická jednotka označující přirozenou a ustálenou skupinu populací blízce příbuzných rostlin, které tvoří rod.