Aklimatizace

Přizpůsobení se rostliny jiným podmínkám, než ve kterých dosud rostla.